خدمات آب و فاضلاب

گروه فنی مهندسی فاطر پس از کسب سال ها تجربه و کارآزمودگی و با هدف توسعه صنعت آب کشور، رویکرد بهیه سازی در مصرف آب، بهره مندی از محصولات و متدهای علمی جدید و همکاری متخصصین مجرب به فعالیت در بخش اجرا، توسعه و تحقیقات در زمینه آب و فاضلاب پرداخته است.

آب

 • خطوط انتقال آب
 • انواع شبکه های توزیع آب
 • سازه های هیدرولیکی و تونل های آب
 • کانال های انتقال آب
 • دفع آب های سطحی

شبکه جمع آوری فاضلاب

 • شبکه انتقال پساب
 • شبکه های جمع آوری فاضلاب
  • نقب
  • ترانشه

آبیاری

 • آبیاری تحت فشار
 • آبیاری بارانی
 • آبیاری قطره ای
 • آبیاری کم فشار
 • آبیاری هوشمند
 • شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی

مخازن مربوط به آب و فاضلاب

 • مخازن آب و شبکه های توزیع آب ( احداث انواع مخازن بتنی و فلزی آب )
 • تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب های صنعتی و شهری
 • ایستگاه های پمپاژ آب و پساب
 • ساخت سپتیک
OUR PROJECTS OUR PROJECTS OUR PROJECTS OUR PROJECTS

آخرین پروژه های آب و فاضلاب

جوایز و افتخارات

با تکیه بر منشور اخلاق مهندسی و با تلفیق دانش، مهارت، تجربه، خلاقیت و با سرلوحه قراردادن رضایتمندی کارفرمایان محترم، گام مهم در راستای اجرای پروژه های عمرانی میهن عزیزمان بر می دارد.