خدمات تاسیسات

گروه فنی مهندسی فاطر پیمانکار بخش خصوصی گستره ای از خدمات در زمینه تامین، ساخت تجهیزات، اجرای پروژه های صنعتی و تاسیسات شهری را به گونه ای که نیاز بهره بردار است؛ برآورده می کند. تیم مهندسی، پشتیبانی و تامین گرد هم آمده است، تا ساخت و ساز بهینه به بهترین وجه انجام شود.  

تاسیسات

  • پایپینگ
  • شبکه گازرسانی شهری
  • شبکه گذاری برق
  • شبکه گذاری نفت
  • تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان ها (آب، برق، گاز)
  • سیستم های ارتباطی
  • تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه آب و فاضلاب کوچک
  • اجرای کیسینگ
OUR PROJECTS OUR PROJECTS OUR PROJECTS OUR PROJECTS

آخرین پروژه های تاسیسات

جوایز و افتخارات

با تکیه بر منشور اخلاق مهندسی و با تلفیق دانش، مهارت، تجربه، خلاقیت و با سرلوحه قراردادن رضایتمندی کارفرمایان محترم، گام مهم در راستای اجرای پروژه های عمرانی میهن عزیزمان بر می دارد.