درباره ما

با تکیه بر منشور اخلاق مهندسی و با تلفیق دانش، مهارت، تجربه، خلاقیت و با سرلوحه قراردادن رضایتمندی کارفرمایان محترم، گام مهم در راستای اجرای پروژه های عمرانی میهن عزیزمان بر می دارد.

درباره ما

اعضای خانواده گروه فنی و مهندسی فاطر با درکی روشن از مسیر حرکت تحولی شرکت به سوی مقصدی در بالاترین سطح تعالی در حرکتند. این روند تحولی، ماحصل تعهدات و پایبندی های ما نسبت به ارزش های متعالی و در راستای مسئولیت اجتماعی ماست. کارکنان شایسته و مسئولیت پذیر، مهم  ترین و ارزشمندترین سرمایه گروه مهندسی فاطر تلقی می شوند. موفقیت شرکت ما در گرو رضایت مشتریان است.

پروژه تکمیل شده
0 +
سال تجربه
0 +
کارفرما
0 +

ABOUT US