طراحی و مشاوره

گروه فنی مهندسی فاطر با استفاده از نیروهای متخصص، با تجربه، باهوش و ذکاوت بالا و با هدف توسعه پروژه های ساختمانی، خدمات مدیریت، برنامه ریزی و پشتیبانی پروژه های ساختمانی و آبیاری را به طور مطلوب به کارفرمایان محترم ارائه می دهد.

مهدسین مشاور ساختمان

مهندسین مشاور آبیاری

OUR PROJECTS OUR PROJECTS OUR PROJECTS OUR PROJECTS

آخرین پروژه های طراحی و مشاوره

جوایز و افتخارات

با تکیه بر منشور اخلاق مهندسی و با تلفیق دانش، مهارت، تجربه، خلاقیت و با سرلوحه قراردادن رضایتمندی کارفرمایان محترم، گام مهم در راستای اجرای پروژه های عمرانی میهن عزیزمان بر می دارد.