شرکت فاطر با داشتن رتبه 5 در زمینه ابنیه از سال 86 تا کنون در این زمینه فعال بوده و پروژه های مختلفی در این زمینه اجرا نموده که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم.

– طراحی و اجرای مجتمع آموزشی- فرهنگی

– طراحی و اجرای مجتمع های مسکونی

– طراحی و اجرای مجتمع گردشگری و تفریحی

– اجرای مجموعه های تجاری و اداری

– طراحی و اجرای دهکده ویلایی و بام سبز

– ساخت تصفیه خانه و ایستگاه های پمپاژ

فهرست